Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 10

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 8. 11. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2022/2023; Usnesení č. 14/2023 – Dohoda o ukončení smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany; Usnesení č. 15/2023 - Koncesní smlouva na provozování vodovodu a kanalizace; Usnesení č. 16/2023 - Dodatek č.1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín; Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod; Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2024; Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2025-2026; Návrh rozpočtu na rok 2024; Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu 2025-2027; Vánoční balíčky pro seniory; Inventarizace majetku obce za rok 2023; Usnesení č. 17/2023 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda u umístění stavby č.IV-12-6033869; Usnesení č. 18/2023 - Obecně závazná vyhláška 1/2024 – O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Usnesení č. 19/2023 - Obecně závazná vyhláška 2/2024 – O místním poplatku za psy; Usnesení č. 20/2023 - Obecně závazná vyhláška 3/2024 – O obecním poplatku za obecní prostranství; Žádost o finanční příspěvek – SK Krakovany (kabiny); Žádost o finanční příspěvek – SK Krakovany (činnost); Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany; Kalkulace TOP Instal – kotel tělocvična; Kalkulace ENERGIE AG Kolín – čerpadla; Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic SRDCEM; Usnesení č. 21/2023 – prodej 39 m2 parc. č. 121 kú Krakovany; Rozpočtové opatření č.6; Ostatní: Audit, Rozsvícení vánočního stromu, Žádost o podporu válečných veteránů, Sekání trávy Dolejšek.

Information
Datum 2023-11-17
Verze:
Velikost 124.56 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 84
Licence