Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 8

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 6. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2022; Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2022; Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2022; Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2022; Závěrečný účet SOT za rok 2022; Závěrečná účet SOP za rok 2022; Návštěva z partnerských obcí; Kalkulace 4K-stav, s.r.o.; Kalkulace Stavební huť Slatiňany; Usnesení č. 7/2023 - ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6028003/01; Usnesení č. 8/2023 – Výběrové řízení Nákup profi sekačky; Usnesení č. 9/2023 - Prodej 116m2 parc.č.287/1 kú Božec; Usnesení č. 10/2023 - Pronájem části parc.č.287/1 kú Božec; Usnesení č. 11/2023 - Smlouva o pronájmu tělocvičny; Usnesení č. 12/2023 - Pronájem bytu čp. 206; Rozpočtové opatření č.4; Ostatní.

Information
Datum 2023-06-30
Verze:
Velikost 111.32 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 132
Licence