Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 3. 5. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Usnesení č. 6/2023 – Smlouva EKO-KOM, a.s.; Letní putovní kino – Ing. Prokeš, TS Production; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.; Záměr na pronájem byt č.p. 206; Záměr na pronájem tělocvičny; Příkazní smlouva WITENDR s.r.o.; Rámcová smlouva o poskytování služeb elektronických komunikacích JON.CZ s.r.o.; Smlouva o umístění zařízení JON.CZ s.r.o.; Dětské hřiště na Dolejšku; Ostatní.

Information
Datum 2023-05-15
Verze:
Velikost 100.96 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 123
Licence