Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 9

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 9. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov; Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava; Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda; Žádost o finanční příspěvek – D.T.; Záměr na prodej části parcely č. 121 kú Krakovany; Černohlávek oil - Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb; Dohoda o spolupráci – Probační a mediační služba; Kalkulace Energie AG Kolín - čerpadlo; Usnesení č. 13 - Zřizovací listina JSDH Krakovany; Rozpočtové opatření č.5; Ostatní (Zpevněná cesta na 891/46, M. a Š. K.; Územní plán dle standardů platné legislativy).

Information
Datum 2023-09-22
Verze:
Velikost 103.4 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 146
Licence