Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 6

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12. 4. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Návrh výboru životního prostředí 2023–2026; Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic Srdcem; Usnesení č. 3/2023 - Pošta partner; Záměr na prodej části parcely č. 287/1 kú Božec; Záměr na pronájem části parcely č. 287/1 kú Božec; Vnitropodnikové směrnice 2023; Usnesení č. 4/2023 - Koncesní řízení; Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týnec nad Labem – žádost o finanční příspěvek; Usnesení č. 5/2023 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 7263/IV-12-6029748, ČEZ Distribuce, a.s.; Den Seniorů; Rozpočtové opatření č. 3; Ostatní.

Information
Datum 2023-04-26
Verze:
Velikost 102.54 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 115
Licence