Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 29 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 10. 2021

Usnesení č. 18/2021 Územní plán, Hasiči vybavení, Záměr na pronájem parcely č. 1151, Usnesení č. 19/2021 - Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. – výpověď, Žádost o finanční příspěvek Drakiáda, Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod, Kupní smlouva OKNOPLASTIK, Kalkulace pojištění majetku obce, Usnesení č. 20/2021 ČEZ Distribuce, Děčín - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby č.5047/IV-12-6029748, Usnesení č. 21/2021 Středočeský kraj - Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti, Usnesení č. 22/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy, Usnesení č. 23/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy, Usnesení č. 24/2021 MMR – dětské hřiště, Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020/2021, T4 Building – kalkulace, Usnesení č. 25/2021 - Smlouva o sdružení dodávky plynu, Usnesení č. 26/2021 - Smlouva o sdružení dodávky elektřiny, Usnesení č. 27/2021 – MZe dotace ČOV, VOTAS s.r.o. – Příkazní smlouva TDI - ČOV, Kalkulace/Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - ČOV, Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Příkazní smlouva Autorský dozor - ČOV, Rozpočtové opatření č.6, Ostatní (Integrace dopravy, Prostor plus – MAS Zálabí sbírka, Pomník – socha (uskladnění/likvidace), MK Primstav s.r.o. kalkulace).

Information
Datum 2021-11-03
Verze:
Velikost 131.84 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 444
Licence