Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 17 z 75
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 523
Dostupné soubory: 523

Mimořádné opatření MZ ČR - projednáno vládou 19. 7. 2021

  • Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [
...
Datum 2021-07-20
Velikost souboru 0
Stáhnout 136

Výzva k uplatnění práv účastníků řízení – správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana J.K., nar. 1971 ,místo trvalého pobytu – Krakovany, Božec , čp. 23.

vyvěšeno:

...
Datum 2021-07-14
Velikost souboru 101.95 KB
Stáhnout 175

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 12. 7. 2021

  1. Usnesení vlády č. 632 

...
Datum 2021-07-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 126
  1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2020
  2. Informace o zveřejnění
...
Datum 2021-07-08
Velikost souboru 60.57 KB
Stáhnout 165

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 14. 7. 2021

...
Datum 2021-07-07
Velikost souboru 0
Stáhnout 133

Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 1. 7. 2021

  1. Usnesení vlády č. 606 

...
Datum 2021-07-02
Velikost souboru 0
Stáhnout 118

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 6. 2021

  1. Usnesení vlády č. 604 

...
Datum 2021-07-01
Velikost souboru 0
Stáhnout 133