Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Informace o zveřejnění rozpočtu SOP na rok Informace o zveřejnění rozpočtu SOP na rok 2020

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2020

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2020 byl schválen na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 9.12. 2019 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

http://www.mestoprelouc.cz/mesto/svazek-obci-preloucska/

a v listinné podobě v Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

 

vyvěšeno: 6.1.2020

sejmuto: 31.12.2020

Information
Datum 2020-01-06
Verze:
Velikost 72.12 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 190
Licence