Kategorie: Obecní vyhlášky
Strana 3 z 4
folder.png Obecní vyhlášky
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Směrnice Obce Krakovany o využití účelových prostředků FRB na správním území obce

Datum 2007-12-22
Velikost souboru 27.25 KB
Stáhnout 165

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 1/2006 o závazných částech změny č. 2 ÚPO

Datum 2006-12-14
Velikost souboru 686.78 KB
Stáhnout 138

Vyhláška obce Krakovany č. 1/2005, o závazných částech změny č. 1 ÚPO

Datum 2005-08-23
Velikost souboru 102.34 KB
Stáhnout 167

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru.

Datum 2004-01-26
Velikost souboru 102.7 KB
Stáhnout 158

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Krakovany.

Datum 2003-04-30
Velikost souboru 90.87 KB
Stáhnout 164

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

Datum 2002-07-16
Velikost souboru 66.6 KB
Stáhnout 128

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

Datum 2002-07-01
Velikost souboru 116.15 KB
Stáhnout 161