Tradiční program k rozsvěcení

vánočního stromu v Krakovanech

je z důvodu zhoršující se epidemiologiské situace

ZRUŠEN.