Svazek obcí Přeloučsko

Podrobnosti o souboru

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021 OBLÍBENÉ

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2021 byl schválen na jednání 30. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 10.12. 2020 usnesením č. B/3.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/  

a v listinné podobě v Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

vyvěšeno: 5.1.2021
sejmuto: 31.12.2021

Bc. Irena Burešová

předsedkyně SOP

Information
Datum 2021-01-05
Verze:
Velikost 58.71 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 322
Licence