Hospodaření obce

Podrobnosti o souboru

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018 (ná Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018 (návrh) OBLÍBENÉ

Obsah příloh:

- Dílčí audit.pdf
- FIN obec.pdf
- Finanční vypořádání dotací.pdf
- Návrh závěrečného účtu.pdf
- Návrh_Závěrečného_účtu_obce_Gordik.pdf
- Příloha rozvahy obce.pdf
- Příloha rozvahy ZŠ.pdf
- Rozvaha obce.pdf
- Rozvaha ZŠ.pdf
- Výkaz zisku a ztrát - obec.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ.pdf
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019
Sejmuto: 31. 5. 2019

Information
Datum 2019-05-10
Verze:
Velikost 5.92 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 781
Licence