Hospodaření obce

Podrobnosti o souboru

Závěrečný účet obce Krakovany za rok Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015 OBLÍBENÉ

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015

Obsah příloh:

- Závěrečná zpráva obce Krakovany za rok 2015 - Gordic
- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015
- Rozvaha k 31. 12. 2015
- Příloha rozvahy k 31.12.2015
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2015
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
- Audit hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2016
Sejmuto: 30. 6. 2017

Information
Datum 2016-03-15
Verze:
Velikost 9.46 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 811
Licence