Hospodaření obce

Podrobnosti o souboru

Závěrečný účet obce Krakovany za rok Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014 OBLÍBENÉ

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014

Obsah přílohy:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha k 31. 12. 2014
- Příloha rozvahy k 31.12.2014
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
- Audit hospodaření za rok 2014
- Tabulka finančního vypořádání se SR k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2015

Sejmuto: 30. 6. 2016

Information
Datum 2015-04-17
Verze:
Velikost 5.48 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 671
Licence