Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 5 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 1. 2015

Smlouva o dílo – Projekce dopravní FILIP s.r.o., Roudnice n. L.; Rekonstrukce kurtu včetně položení povrch EPDM; Okna v ZŠ - nabídkové řízení; Veřejné osvětlení v lokalitě „U srubu“ a v ulici „K lesu“ – výstavba 15 nových osvětlovacích bodů; Školní kuchyně – nákup elektrického sporáku; Schválení žádosti o přidělení uchazečů na VPP – ÚP; Prořezávka v obecních lesích; Dosadba v obecním lese; Sociální služby – M. Hybešová; Zpráva o bezpečnostní situaci; Usnesení č. 1/2015: Žádost o dotaci na výstavbu Splaškové kanalizace Krakovany-Božec - 3. etapa; Splašková kanalizace Krakovany - Božec, archeologický výzkum; Projektová dokumentace splaškové kanalizace v ulici „K lesu“ - pozemek na čerpací stanici; Žádost o dotaci na výstavbu infrastruktury v ulici „Na vrších“ – revokace usnesení; Vepřín Božec - havarijní stav objektu; Usnesení č. 2/2015: O vydání změny č. 4 ÚPO Krakovany; Žádost na MAS Zálabí, z. s. – příspěvek MŠ Krakovany; Majetkoprávní vztahy - žádost V. Březiny; Usnesení č. 3/2015: Samostatné členství obce Krakovany v MAS Zálabí; Prodej parcely č. 308/2 v k. ú. Božec- J. Bílý; Nákup štěpkovače větví a vysavače listí.

Information
Datum 2015-01-30
Verze:
Velikost 129.53 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 502
Licence