Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 39 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 1. 2018

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017; Smlouva o poskytnutí služeb - L. Černohlávek, Jakub 38; Inspekční zpráva - Česká školní inspekce; Záměr na prodej pozemku; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř; Nabídkové řízení - projektová dokumentace kanalizace v Krakovanech v „Čižovské ulici“; Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2018 – Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.; Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku č. 174/1 v k.ú. Krakovany - L. Janouch, Krakovany čp.58; Odkoupení části pozemkové parcely č. 305/90 v k.ú. Krakovany od L. Kubíčkové, Krakovany 99 – smlouva o smlouvě budoucí; Provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a v k.ú. Božec; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Výsadba živého plotu v areálu Českého svazu chovatelů v Krakovanech; Návštěva z Krakovan na Slovensku; Nabídkové řízení - výměna oken v tělocvičně Krakovany; Žádost o možnost přemístění mikrovlnné technologie z budovy obecního úřadu na budovu základní školy - Coprosys Polabský Net s.r.o.; Oprava budovy skladu obce - bývalá Vytlačilova stodola; Usnesení č. 1/2018 – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí; Záměr na prodej parcely č. 51/2 v k.ú. Božec; Výběrové řízení na zhotovitele akce „ Komunikace v obci Krakovany“ – Čižovská ulice; Cenová nabídka - vymalování MŠ a ŠJ - J. Morávek, Kolín; Cenová nabídka – zahradní altán do MŠ - J. Kvasnička, Božec 35; Cenová nabídka - zastínění pískoviště v MŠ a nový kryt na pískoviště - Pískoviště s.r.o.

Information
Datum 2018-02-03
Verze:
Velikost 171.58 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 562
Licence