Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 34 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29. 8. 2017

Výstavba III. etapy kanalizace Krakovany-Božec; Příkazní smlouva – WITERO s.r.o.; Nabídkové řízení – projektová dokumentace kanalizačních přípojek v Božci; Nabídkové řízení – projektová dokumentace vodovodu v „Čižovské ulici“; Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany – Božec III. etapa“ – dodatek č. 1; Pozvánka na dožínky do gminy Popielów v Polsku; Žádost o finanční příspěvek – ZO ČZS Krakovany; Vybavení SDH Krakovany novým čerpadlem; Čistá obec Krakovany – výběr techniky; Záměr na směnu pozemků; Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny altánu v Základní škole Krakovany; Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny přístřešku na hřišti; Příkazní smlouva o technické pomoci – Ing. J. Sklenařík; Zřízení vjezdu na stavební parcelu č. 234/2 v k.ú. Krakovany včetně případné finanční spoluúčasti obce – P. Štrincl; Společnost Krakovany Development s.r.o. – zasíťování 25 stavebních parcel v dolní části obce; Rozpočtová změna č.4/2017; Přehled akcí realizovanýchod června do srpna letošního roku.

Information
Datum 2017-09-15
Verze:
Velikost 235.14 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 671
Licence