Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 47 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 9. 2018
Seznámení s rozpočtem obce na rok 2019; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Objednávka - WITERO s.r.o.; Cenová nabídka - VODOS s.r.o.; Žádost o snížení platby stočného; Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ČEZ Distribuce; Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany - přijetí dotace; Žádost o prodej stavební parcely - P.K., Krakovany 44; Žádost o prodej stavební parcely - manželé Š., Krakovany 255; Žádost o prodej stavební parcely - L. N., Krakovany 223 a T. B., Krakovany 262; Žádost o prodej stavební parcely - P. Š., Krakovany 281; Oprava kanalizace v ulici „K Božci" – ZEPRIS s.r.o.; Zpracování územní studie „lokality20“ v dolní části obce; Žádost o prodloužení termínu napojení na splaškovou kanalizaci - E.J., Krakovany 169; Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o.; Darovací smlouva - Krakovany Development s.r.o.; Žádost o finanční příspěvek - chovatelé Krakovany.

Information
Datum 2018-10-05
Verze:
Velikost 325.33 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 648
Licence