Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 46 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 8. 2018
Smlouva o poskytování odborných služeb AXIOM engineering s.r.o.; Kupní smlouva - L.K, Krakovany 99; Cenová nabídka - havarijní stav místní komunikace k domu čp.21 v Božci; Cenová nabídka – P. V., Božec 37; Doplnění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Krakovany, obnova NN za kNN – ČEZ Distribuce; Záměr na prodej pozemku; Napojení občanů na veřejnou splaškovou kanalizaci v obci; Cenová nabídka – P.S., Rasochy; Smlouva o dílo – Zednictví Klempířství U. J., Krakovany 97; Žádost o proplacení dovolené - J. P., Krakovany 295; Záměr na prodej pozemků; Cenová nabídka - S-styl s.r.o.; Cenová nabídka na dodávku nové soklové a nápisové části památníku padlých v I. světové válce v obci Krakovany - Kamenictví Straka; Variantní cenová nabídka zhotovení kopie reliéfu raněného vojáka z pomníku padlých v I. světové válce v obci Krakovany – Mgr. A. M. K.; Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace stavby – ing. R. N.r; Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – M. P.

Information
Datum 2018-08-26
Verze:
Velikost 322.04 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 625
Licence