Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 24 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 9. 2016

Smlouva o dílo a Příkazní smlouva - IWW engeneering, s.r.o, Kroměříž; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu (rekonstrukce NN do kNN); Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole; Přestupkový zákon - kompetence obce; Žádost chovatelů o finanční příspěvek; Technologická úprava ČOV Krakovany.

Information
Datum 2016-11-03
Verze:
Velikost 100.28 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 510
Licence