Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 18 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 9. 3. 2016

Smlouva o dodávce vody - VODOS s.r.o., Kolín; Smlouva o zřízení věcného břemene – RWE GAS Net, s.r.o., Ústí n. L.; Záměr na prodej pozemku; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Nabídkové řízení - projekt na zateplení sportovní haly v Krakovanech - AZ PROJECT spol. s.r.o. a DONDESIGN s.r.o.; Svazek obcí Týnec - záměr na výstavbu pečovatelského domu pro seniory; Inventarizace majetku obce za rok 2015; Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti; Rozpočtová změna č.1/2016; Den seniorů; Zájezd do Krakovan na Slovensku; Putovní olympiáda mateřských škol - žádost o finanční příspěvek; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Krakovany, NN a kNN pro p.č. 234/4; Prořezání líp v Božci; Vyhodnocení nabídkového řízení na zpracování projektu zateplení sportovní haly v Krakovanech; Záměr na pronájem nemovitosti.

Information
Datum 2016-03-10
Verze:
Velikost 165.8 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 467
Licence