Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 17 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 1. 2016

Vodovodní řád a splašková kanalizace v ulici "Na Vrších" - archeologický výzkum; Usnesení č.1/2016: Žádost o dotaci na projekt "Víceúčelový kurt v obci Krakovany"; Usnesení č.2/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Usnesení č.3/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec - Fond kraje; Údržba veřejného osvětlení v roce 2016; Rámcová smlouva o poskytnutí služeb elektronických komunikací - Pro-Comunication s r.o.; Smlouva o umístění zařízení - Pro-Comunication s r.o.

Information
Datum 2016-01-19
Verze:
Velikost 747.25 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 510
Licence