Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 43 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 5. 2018

Schválení počtu členů nového zastupitelstva obce; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS, s.r.o.; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019; Vítání občánků - finanční dar obce; Žádost o finanční dar - „Školkohry – děti v pohybu“; Tělocvična – pomocné a dokončovací práce; Smlouva o dílo - Ing. V. Řihák – COMTECH; Nový systém svozu plastů od roku 2019; Obsazení místa praktického lékaře pro dospělé s výhledem do budoucna; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Slavnostní otevření tělocvičny; Záměr na prodej pozemků; Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany; Smlouva - Ing. J. Kára; Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Zálabí.

Information
Datum 2018-06-06
Verze:
Velikost 139.45 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 798
Licence