Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 42 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 4. 2018

Pronájem (propachtování) parcely č. 289/2 v k.ú. Božec; Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „Externí pověřenec s garancí“; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - ČEZ Distribuce, a.s.; Smlouva o dílo - S–styl s.r.o.; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Dotační program na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI; Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí,z.s.; Žádost o finanční příspěvek - Český červený kříž; Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - IWW engeneering, s.r.o.; Česká pošta, s.p. – změna způsobu obsluhy v obci Krakovany; Projekt „Čistá obec Krakovany“ - upozornění OPŽP na nezpůsobilý výdaj; Provozní řád veřejného sportoviště - poplatek; Oprava pomníku padlých v Krakovanech.

Information
Datum 2018-04-30
Verze:
Velikost 139.96 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 733
Licence