Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 10 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 6. 2015

Výběrové řízení – „Vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany“; Rámcová smlouva o dílo - Ing. P. Kabát; Příkazní smlouva - Witero s.r.o.; Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net,s.r.o; Cenová nabídka - Projekce dopravní Filip s.r.o.; Žádost o zpevnění obecní cesty č. 1407/2 v k.ú. Krakovany - ing. S. Věříš, Krakovany 91; Žádost o prominutí úhrady vyvážená odpadních vod – Z. Hrubý, Krakovany 271; Žádost Základní školy Krakovany - vybudování doskočiště pro děti; Prohlídka kroniky; Pozvánka do Krakovan na Slovensku; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - parcela č.260/3 v k.ú. Krakovany; Zajištění zájezdu na fotbalový turnaj v Krakovanech na Slovensku; Obecní vodovod - zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou; Usnesení č.5/2015 ZO v Krakovanech ze dne 17.6.2015 o vydání ÚP obce Krakovany; Žádost o příspěvek na projekt domovní vodovodní a kanalizační přípojky- G. Filipová (Žátečka čp.9).

Information
Datum 2015-06-21
Verze:
Velikost 245.98 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 461
Licence