Kategorie: Edeska
Strana 12 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Soubory v příloze:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem - Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí.
  • Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
  • Tisková zpráva krajské epidemiologické komise

Vyvěšeno dne: 9.3.2020

Datum 2020-03-09
Velikost souboru 412.97 KB
Stáhnout 15

Záměr na směnu parcely č. 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.77 KB
Stáhnout 26

Záměr na prodej parcel č. 1380/1, 1377/6 a 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.91 KB
Stáhnout 29

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 12. 2. 2020

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
3.2.2020 Budova OÚ 12.2.2020 18:30 Jednání ZO

 

Datum 2020-02-03
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2020

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2020 byl schválen na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 9.12. 2019 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

http://www.mestoprelouc.cz/mesto/svazek-obci-preloucska/

a v listinné podobě v Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

 

vyvěšeno: 6.1.2020

sejmuto: 31.12.2020

Datum 2020-01-06
Velikost souboru 72.12 KB
Stáhnout 26

08.01.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060685410

Krakovany č.p. 50, 70, 94, 95, 120, 133, 134, 141, 146, 149, 151, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 175, 176, 177, 189, 192, 201, 208, 213, 217, 230, 245, parc. č. 337/30.
Jedná se o Lhoteckou ulici od budovy pošty na Lhotu po obou stranách silnice a ulice k řepné skládce.

Datum 2019-12-20
Velikost souboru 100.93 KB
Stáhnout 23

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství. Lesy.

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 27.12.2019

Datum 2019-12-11
Velikost souboru 2.02 MB
Stáhnout 36