Kategorie: Edeska
Strana 11 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra ČR - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Obsahuje:

1) Mimořádné opatření

2) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

Datum 2020-03-13
Velikost souboru 1.67 MB
Stáhnout 11

Obsah:

75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-03-13
Velikost souboru 106.86 KB
Stáhnout 13

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Datum 2020-03-12
Velikost souboru 91.93 KB
Stáhnout 16

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Obsahuje soubory:

  • Zpráva Úřadu pro zastupvání státu ve věcech majetkových
  • Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 2. 2020
Datum 2020-03-11
Velikost souboru 110.57 KB
Stáhnout 24

Soubory v příloze:

 
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020.
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020.

Vyvěšeno dne: 10.3.2020

Datum 2020-03-10
Velikost souboru 326.94 KB
Stáhnout 17

Soubory v příloze:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem - Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí.
  • Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
  • Tisková zpráva krajské epidemiologické komise

Vyvěšeno dne: 9.3.2020

Datum 2020-03-09
Velikost souboru 412.97 KB
Stáhnout 15

Záměr na směnu parcely č. 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.77 KB
Stáhnout 26