Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 12.4. Jednání ZO 12.4.2023

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 1. 3. 2023 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
5.4.2023 Budova OÚ 12.4.2023 18:30 Jednání ZO

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Návrh výboru životního prostředí 2023 – 2026
 4. Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic Srdcem
 5. Pošta partner
 6. Záměr na prodej části parcely č. 287/1 kú Božec
 7. Záměr na pronájem části parcely č. 287/1 kú Božec
 8. Vnitropodnikové směrnice 2023
 9. Koncesní řízení
 10. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týnec nad Labem – žádost o finanční příspěvek
 11. Usnesení č. 3/2023 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 7263/IV-12-6029748, ČEZ Distribuce, a.s.
 12. Rozpočtové opatření č.2
 13. Ostatní
Information
Datum 2023-04-05
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 0
Licence