Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR

Starostka obce KRAKOVANY

podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                      

oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1: je volební místnost (přesná adresa)Tělocvična Krakovany čp.250, 281 27, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Krakovany,
  • ve  volebním okrsku č. 2: je volební místnost (přesná adresa) Tělocvična Krakovany čp.250, 281 27, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobyt v obci Božec.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

 

 

V Krakovanech   dne  17.1.2023                                                      

Ing. Martina Kopencová

Starostka obce Krakovany

Information
Datum 2023-01-17
Verze:
Velikost 97.41 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 32
Licence