Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Změna č. 1 územního plánu Krako Změna č. 1 územního plánu Krakovany

Tímto bychom vás chtěli bych Vás informovat o konání opakovaného veřejného projednání ke Změně č.1 ÚP Krakovany, které je naplánováno na 7.12.2022 od 13 hod v zasedací místnosti ve 2. patře na Městském úřadě v Kolíně.

 

Změna č. 1 územního plánu Krakovany – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného projednání k návrhu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

o z n a m u j e

v souladu s § 22, 52 a 53 stavebního zákona termín druhého opakovaného veřejného projednání o upraveném návrhu Změny č. 1 územního plánu Krakovany na středu 7. prosince 2022 od 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí č. p. 78.

Obsah přílohy:

  • UP_Krakovany_Oznameni_porizovatele_o_konani_opakovaneho_verej.pdf
  • 00_Příloha č 1 - Srovnávací text - upravený.pdf
  • 00_Textová část - upravená.pdf
  • 01_Základní členění - upravený.pdf
  • 02_Hlavní výkres - upravený.pdf
  • 03_Výkres VPS - upravený.pdf
  • O1_Koordinační výkres - upravený.pdf
  • O2_Širší vztahy - upravený.pdf
  • O3_Zábory ZPF a PUPFL - upravený.pdf

Vyvěšeno: 7. 11. 2022

 

Information
Datum 2022-11-07
Verze:
Velikost 15.96 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 144
Licence