Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 21.9. Jednání ZO 21.9.2022

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 21. 9. 2022

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
14.9.2022 Budova OÚ 21.9.2022 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze: 

  1. Schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
  3. Usnesení č. 12/2022 - Společnost ČOV Krakovany T4Building a VPK Suchý - Dodatek č. 3 k SoD
  4. Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava
  5. Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda
  6. Usnesení č. 13/2022 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031118/SOBS VB/01 KO-Krakovany, Božec, č.parc.43/2
  7. Usnesení č. 14/2022 - Aktualizace Plánu financování a realizace obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV pro obec Krakovany 2019-2028
  8. Rozpočtové opatření č. 6
  9. Ostatní
Information
Datum 2022-09-14
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 6
Licence