Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Oznámení o době a místě konání v Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ust. § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

 

 1. Volby do Zastupitelstva obce Krakovany se uskuteční:

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově místní tělocvičny v Krakovanech čp. 250, 281 27 Krakovany pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v Krakovanech

Ve volebním okrsku č. 2 je  volební místnost v budově místní tělocvičny v Krakovanech čp. 250, 281 27 Krakovany pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v Božci.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

V Krakovanech dne  7.9.2022

                                                                                               Ing. Martina Kopencová v.r.

                                                                                               starostka obce Krakovany

Information
Datum 2022-09-07
Verze:
Velikost 62.88 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 37
Licence