Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 4.5. Jednání ZO 4.5.2022

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 4. 5. 2022

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
26.4.2022 Budova OÚ 4.5.2022 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Usnesení č. 4/2022 - Společnost ČOV Krakovany T4Building a VPK Suchý - Dodatek č. 1 k SOD
 4. Žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín
 5. Usnesení č. 5/2022 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022085/VB01 Krakovany, kNN pro p.č. 291/7
 6. Koncesní řízení
 7. Usnesení č. 6/2022 – Navýšení kapacity mateřské školy
 8. Veřejnoprávní smlouva č.4 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné hoře
 9. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.
 10. Rozpočtové opatření č.3
 11. Ostatní
Information
Datum 2022-04-26
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 86
Licence