Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Bělušice - vodovod, kanalizace a Bělušice - vodovod, kanalizace a ČOV

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) - vydáníOznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) - vydáníspolečného povolení vodního díla „Bělušice - vodovod, kanalizace a ČOV“ podle § 15 zákonač. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve zněnípozdějších předpisů, povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod1 vodního zákona a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst.1 písm. c) vodního zákona.

vyvěšeno: 30. 11. 2021
sejmuto: 15. 12. 2021

Information
Datum 2021-11-30
Verze:
Velikost 570.99 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 48
Licence