Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 24.11. Jednání ZO 24.11.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 24. 11. 2021

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
16.11.2021 Budova OÚ 24.11.2021 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Usnesení č. 28/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 – O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 4. Usnesení č. 29/2021 – Kalkulace vodné, stočné na rok 2022
 5. WITENDR s.r.o. – Příkazní smlouva - ČOV
 6. WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva - komunikace
 7. Návrh rozpočtu na rok 2022
 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025
 9. Inventarizace majetku obce za rok 2021
 10. Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany, Mikulášské závody
 11. Usnesení č. 30/2021 – dotace MMR komunikace
 12. Vánoční balíčky pro seniory
 13. Žádost o finanční příspěvek chovatelé
 14. Usnesení č. 31/2021 – MK Primstav dodatek č.3 k SoD
 15. Kalkulace Ing. Petr Ledvina, Kotys
 16. Nájemní smlouva na p.č. 1151 kú Krakovany
 17. Ostatní
Information
Datum 2021-11-16
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 117
Licence