Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 20.10. Jednání ZO 20.10.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 20. 10. 2021

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
13.10.2021 Budova OÚ 20.10.2021 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Usnesení č. 18/2021 Územní plán – delegace odpovědné osoby
 4. Veřejnoprávní smlouva 5/2021- Hasiči vybavení
 5. Záměr na pronájem parcely č. 1151 kú Krakovany
 6. Usnesení č. 19/2021 - Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. – výpověď
 7. Žádost o finanční příspěvek Drakiáda
 8. Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod
 9. Kupní smlouva OKNOPLASTIK s.r.o.
 10. Kalkulace pojištění majetku obce
 11. Usnesení č. 20/2021 ČEZ Distribuce, Děčín - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby č.5047/IV-12-6029748
 12. Usnesení č. 21/2021 Středočeský kraj - Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
 13. Usnesení č. 22/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
 14. Usnesení č. 23/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
 15. Usnesení č. 24/2021 MMR – dětské hřiště
 16. Mgr. Luboš Janák, Praha Smlouva o dílo – dětské hřiště
 17. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2020/2021
 18. T4 Building – kalkulace
 19. Usnesení č. 25/2021 - Smlouva o sdružení dodávky plynu
 20. Usnesení č. 26/2021 - Smlouva o sdružení dodávky elektřiny
 21. Usnesení č. 27/2021 - MZe dotace ČOV
 22. VOTAS s.r.o. – Příkazní smlouva TDI - ČOV
 23. Kalkulace/Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - ČOV
 24. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Příkazní smlouva Autorský dozor - ČOV
 25. Rozpočtové opatření č.6
 26. Ostatní
  1. Integrace dopravy – informace
  2. Prostor plus – MAS Zálabí sbírka
  3. Pomník – socha (uskladnění/likvidace)
Information
Datum 2021-10-13
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 3
Licence