Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 16.12. Jednání ZO 16.12.2020

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 16. 12. 2020

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
7.12.2020 Budova OÚ 16.12.2020 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Rozpočet na rok 2021
 4. Dlouhodobý výhled rozpočtu 2022-2024
 5. Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany
 6. Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2022-2023
 7. Mopos Comunications, a.s. - SoD na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro obec Krakovany
 8. Usnesení č. 27/2019 – Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o odvozu odpadu
 9. Usnesení č. 28/2020 – ENERGIE AG Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2021
 10. Žádost o kácení stromu J.M., Kolín
 11. Změna jednacího řádu
 12. Rozpočtové opatření č.1
 13. Rozpočtové opatření č.2
 14. Účetní odpisy na rok 2021
 15. Usnesení č. 29/2020 – Výběrové řízení + SoD TELSIG – servis spol. s r.o. 
 16. Usnesení č. 30/2020 – Výběrové řízení školský areál
 17. Ostatní
Information
Datum 2020-12-07
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 8
Licence