Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Rozhodnutí hejtmanky Středoč. kraje č. 13/2020 o vykonávání péče o děti a mlá Rozhodnutí hejtmanky Středoč. kraje č. 13/2020 o vykonávání péče o děti a mládež

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 13/2020, které je vydáno v návaznosti na vládní usnesení č.1109 ze dne 30.10.2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 13/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

Information
Datum 2020-10-31
Verze:
Velikost 1.59 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 40
Licence