Podrobnosti o souboru

Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb. Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb.

Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb.

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.

209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Information
Datum 2020-04-28
Verze:
Velikost 105.81 KB
Nahrál Super User
Stažení 9
Licence