Kategorie: Edeska
Strana 6 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. března 2020

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 67.12 KB
Stáhnout 14

Sbírka zákonů č.146/2020, částka 54 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 1.16 MB
Stáhnout 8

Usnesení Vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 93.86 KB
Stáhnout 9

Dne 2.3.2020 byla doručena na Obec Krakovany žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsah žádosti: žádost o zaslání investičních plánů.

Příloha obsahuje:

  • žádost č.j. 89/2020 ze dne 2.3.2020
  • odpověď na žádost  č.j. 89/2020 ze dne 2.4.2020
Datum 2020-04-02
Velikost souboru 144.88 KB
Stáhnout 4

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 506.46 KB
Stáhnout 10

Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 90.57 KB
Stáhnout 11

Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury

Datum 2020-03-31
Velikost souboru 109.86 KB
Stáhnout 11