Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Strana 2 z 2
folder.png Zápisy ZO 2018 - 2022
Souborů: 3
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 12. 2018
Změna jednacího řádu; Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ školy; Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na období 2020-2022; Usnesení č. 7/2018 – dodatek č.1/2019 ke smlouvě o odvozu odpadu; Nabídka pozemků pro obec Krakovany – Agro21 s.r.o.; Technická specifikace pro dopravní automobil – auto z dotací Ministerstva vnitra; Žádost o příspěvek na šachový turnaj; Usnesení č. 8/2018 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019; Usnesení č.9/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí – Darovací smlouva, Krakovany Development s.r.o.; Stížnost M. J., Krakovany – na rozbitou komunikaci v lokalitě nová zástavba směr Bělušice.

Datum 2018-12-13
Velikost souboru 157.24 KB
Stáhnout 52

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 11. 2018
Schválení rozpočtu na rok 2019; Aktualizovaná příručka pro člena zastupitelstva obce + Zákon o obcích 128/2000Sb.; Inventarizace majetku obce za rok 2018; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka; Školská rada – jmenování zástupce za obec; Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity družiny; Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky; Žádost o finanční příspěvek kynologický klub; Den seniorů; Vánoční balíčky pro seniory; Rozsvícení vánočního stromu; Žádost o výjimku o nepřipojení ke kanalizačnímu řádu; Žádost o veřejnou omluvu – manželé Š., Krakovany; Usnesení č.3/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.; Žádost VARIO INVEST s.r.o.; Usnesení č.4/2018 - Havárie kanalizace 08/2017 – reakce p.R., Krakovany; Usnesení č.5/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů; Usnesení č.6/2018 – schválení Přílohy č.2 k Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany.

Datum 2018-11-13
Velikost souboru 162.96 KB
Stáhnout 59

Zápis č.1 z veřejné ustavující schůze Zastupitelstva obce Krakovany, konané dne 1.11.2018 od 19.00 hod. v Pohostinství U Jirky.

Datum 2018-11-01
Velikost souboru 354.43 KB
Stáhnout 48