Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Strana 3 z 3
folder.png Zápisy ZO 2018 - 2022
Souborů: 5
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 2. 2019

Usnesení č.3/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene – GasNe, s.r.o.; Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma – ČEPS, a.s.; Návrh řešení zápachu kanalizace – Vodos p.Tichý; Žádost o příspěvek – Krakovany Development; Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec n. L.; Návrh na smírné vyřešení vlastnictví k pozemku – J.B., Božec; Usnesení č.4/2019 – Podání žádosti na Ministerstvo místního rozvoje – Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany, část 1; Usnesení č.5/2019 – Podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR – Rekonstrukce sochy na památníku obětem 1.sv. války; Usnesení č.6/2019 - Podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR – Rekonstrukce památníku padlých v 1 sv. válce; Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – Pomník padlých v Krakovanech; Usnesení č.7/2019 - Město Chvaletice – lávka přes Labe; Pasport komunikací, Vnitropodnikové směrnice.

Datum 2019-02-25
Velikost souboru 144.93 KB
Stáhnout 109

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 16. 1. 2019

Usnesení č. 1/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Krakovany, obnova NN za KNN č. IE-12-6008580/VB/067; Příkazní smlouva ARTENDR s.r.o.; Kalkulace na komunikaci „Čižovská nové parcely pod domem pana Tvrdíka“; Záměr směna části pozemku Božec; Maškara 2019 - Smlouva o vytvoření uměleckého díla video reportáž M. K.; Usnesení č.2/2019 – Dotace středočeský kraj, hasičské auto; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Výstavba chodníku "v Chaloupkách“ – vypsání výběrové řízení; Žádost o vyjádření o umístění sítí – p.N. Krakovany.

Datum 2019-01-26
Velikost souboru 143.45 KB
Stáhnout 97

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 12. 2018

Změna jednacího řádu; Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ školy; Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na období 2020-2022; Usnesení č. 7/2018 – dodatek č.1/2019 ke smlouvě o odvozu odpadu; Nabídka pozemků pro obec Krakovany – Agro21 s.r.o.; Technická specifikace pro dopravní automobil – auto z dotací Ministerstva vnitra; Žádost o příspěvek na šachový turnaj; Usnesení č. 8/2018 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019; Usnesení č.9/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí – Darovací smlouva, Krakovany Development s.r.o.; Stížnost M. J., Krakovany – na rozbitou komunikaci v lokalitě nová zástavba směr Bělušice.

Datum 2018-12-23
Velikost souboru 157.24 KB
Stáhnout 84

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 11. 2018

Schválení rozpočtu na rok 2019; Aktualizovaná příručka pro člena zastupitelstva obce + Zákon o obcích 128/2000Sb.; Inventarizace majetku obce za rok 2018; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka; Školská rada – jmenování zástupce za obec; Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity družiny; Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky; Žádost o finanční příspěvek kynologický klub; Den seniorů; Vánoční balíčky pro seniory; Rozsvícení vánočního stromu; Žádost o výjimku o nepřipojení ke kanalizačnímu řádu; Žádost o veřejnou omluvu – manželé Š., Krakovany; Usnesení č.3/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.; Žádost VARIO INVEST s.r.o.; Usnesení č.4/2018 - Havárie kanalizace 08/2017 – reakce p.R., Krakovany; Usnesení č.5/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů; Usnesení č.6/2018 – schválení Přílohy č.2 k Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany.

Datum 2018-11-22
Velikost souboru 162.96 KB
Stáhnout 87

Zápis č.1 z veřejné ustavující schůze Zastupitelstva obce Krakovany, konané dne 1.11.2018 od 19.00 hod. v Pohostinství U Jirky.

Datum 2018-11-08
Velikost souboru 354.43 KB
Stáhnout 77