Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 22 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 11. 2020

METEOR Kolín spol. s r.o., nabídka PSOV I., II., III., IV.; Žádost o finanční příspěvek, Diakonie Broumov; JD ROZHLASY s.r.o. nabídka solární VO; WITERO – příkazní smlouva (školka, škola, komunikace); Záměr na směnu 1377/16 kú Krakovany; Usnesení č. 19/2020 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6008580/VB/27, Krakovany, obnova NN za kNN; Usnesení č. 20/2020 – Výběrové řízení Smlouva vodojem; Usnesení č. 21/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006682/VB/007, Krakovany, rekonstrukce NN do kNN; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019/2020; Seznámení s návrhem rozpočtu obce na rok 2021 a návrhem dlouhodobého výhledu rozpočtu 2022-2024; Inventarizace majetku za rok 2020; Rozsvícení vánočního stromu; Vánoční balíčky pro seniory; Dílčí kontrolní audit KÚSK; Směnná a kupní smlouva – L.M., Krakovany; Směnná a kupní smlouva – L.M., Krakovany a P.M. Krakovany; Usnesení č. 22/2020 – MMR komunikace; Usnesení č. 23/2020 – MMR rekonstrukce kuchyň; Usnesení č. 24/2020 – MMR rekonstrukce MŠ; Usnesení č. 25/2020 – MMR dětské hřiště; SoD Mgr. Luboš Janák; Usnesení č. 26/2020 - Darovací smlouva Krakovany Development, s.r.o.; Nájemní smlouva – P.N., Krakovany a R.T., Krakovany; Nájemní smlouva – J.M., Kolín III

Information
Datum 2020-11-26
Verze:
Velikost 131.01 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 354
Licence