Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 18 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29.4. 2020

Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec n. L.; Žádost o finanční příspěvek – Filmové lipecké léto; Žádost o podporu provozu Linky bezpečí; Žádost o finanční příspěvek - Včelka Senior; Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Broumov; Nabídka pojištění právní ochrany územní samosprávy – D.A.S. P. Skořepa; Kupní smlouva – E.B, Krakovany; Kupní smlouva – V. P., M. P, Krakovany; Kupní smlouva – J.D., Krakovany; Kupní smlouva - M.C., Italská republika; Směnná a kupní smlouva – L. M., Krakovany; Aktualizace Strategického rozvojového plánu obce Krakovany 2016-2024; Rekonstrukce pomníku padlých; Inventura majetku obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019; Usnesení č. 6 - Znovuotevření MŠ Krakovany – Covid 19; Usnesení č. 7 - Znovuotevření tělocvična – Covid 19; Usnesení č. 8 - Znovuotevření knihovna – Covid 19; Ing. Michal Bouda MIBO-PROJEKT, gastro projekt školní kuchyně; Usnesení č. 9 - Schválení podání žádosti na MZe – Rozšíření akumulačního objemu VDJ Krakovany; Usnesení č. 10 - Schválení podání žádosti na MZe – ; Intenzifikace ČOV; Vnitropodnikové směrnice.

Information
Datum 2020-05-07
Verze:
Velikost 117.31 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 349
Licence