Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 2 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 11. 2018

Schválení rozpočtu na rok 2019; Aktualizovaná příručka pro člena zastupitelstva obce + Zákon o obcích 128/2000Sb.; Inventarizace majetku obce za rok 2018; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka; Školská rada – jmenování zástupce za obec; Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje o navýšení kapacity družiny; Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky; Žádost o finanční příspěvek kynologický klub; Den seniorů; Vánoční balíčky pro seniory; Rozsvícení vánočního stromu; Žádost o výjimku o nepřipojení ke kanalizačnímu řádu; Žádost o veřejnou omluvu – manželé Š., Krakovany; Usnesení č.3/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.; Žádost VARIO INVEST s.r.o.; Usnesení č.4/2018 - Havárie kanalizace 08/2017 – reakce p.R., Krakovany; Usnesení č.5/2018 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů; Usnesení č.6/2018 – schválení Přílohy č.2 k Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany.

Information
Datum 2018-11-22
Verze:
Velikost 162.96 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 414
Licence