Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 7 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 2
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11. 11. 2014

Seznámení s rozpočtem obce na rok 2015; Inventarizace majetku obce za rok 2014; Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany; Záměr na výstavbu cyklostezky; Prosakování hráze požárního haltýře; Den seniorů; Různé.

Datum 2014-11-15
Jazyk  Česky
Velikost souboru 210.45 KB
Stáhnout 140

Zápis z veřejného zasedání ZO Krakovany ze dne 7. 11. 2014

Složení slibu členů nového ZO; Zpráva předsedy okrskové volební komise; Volba mandátové komise; Ověření platnosti volby členů ZO; Volba volební a návrhové komise; Volba starosty; Volba zástupce starosty; Volba výborů; Odměny a příplatky členů ZO.

Datum 2014-11-09
Jazyk  Česky
Velikost souboru 265.69 KB
Stáhnout 156