Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 6 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 3. 2015

Příkazní smlouva - WITERO s.r.o., Praha, žádost o dotaci; Ustavení povodňové komise.

Datum 2015-03-18
Velikost souboru 204.31 KB
Stáhnout 152

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 2. 2015

Příkazní smlouva – WITERO s.r.o., Praha, žádost o dotaci; Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti; Smlouva o dílo – S–styl; Smlouva o dílo - VODOS s.r.o.; Kupní smlouva - SK Krakovany; Majetkoprávní vztahy – J. Nezavdal; Oprava komínu na Školní jídelně Krakovany; Sociální služby - průzkum zájmu; Žádost o poskytnutí příspěvku - TJ Sokol Jestřabí Lhota; Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - ČS včelařů o.s., Týnec n. L.; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Napojení občanů na splaškovou kanalizaci - úhrada vyvážení; Povolení skácení jehličnatého stromu - Božec čp.27; Knihovnice - navýšení mzdy; Inventarizace majetku obce za rok 2014;Žádost o prořezání stromů - S. Kolínský; Žádost o finanční příspěvek - dětský karneval; Výstavba cyklotrasy Krakovany - Týnec n. L.; Žádost o zřízení veřejného osvětlení - ing. M. Věříš; Příspěvek na stravné zaměstnancům.

Datum 2015-03-11
Velikost souboru 147.28 KB
Stáhnout 154

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 1. 2015

Smlouva o dílo – Projekce dopravní FILIP s.r.o., Roudnice n. L.; Rekonstrukce kurtu včetně položení povrch EPDM; Okna v ZŠ - nabídkové řízení; Veřejné osvětlení v lokalitě „U srubu“ a v ulici „K lesu“ – výstavba 15 nových osvětlovacích bodů; Školní kuchyně – nákup elektrického sporáku; Schválení žádosti o přidělení uchazečů na VPP – ÚP; Prořezávka v obecních lesích; Dosadba v obecním lese; Sociální služby – M. Hybešová; Zpráva o bezpečnostní situaci; Usnesení č. 1/2015: Žádost o dotaci na výstavbu Splaškové kanalizace Krakovany-Božec - 3. etapa; Splašková kanalizace Krakovany - Božec, archeologický výzkum; Projektová dokumentace splaškové kanalizace v ulici „K lesu“ - pozemek na čerpací stanici; Žádost o dotaci na výstavbu infrastruktury v ulici „Na vrších“ – revokace usnesení; Vepřín Božec - havarijní stav objektu; Usnesení č. 2/2015: O vydání změny č. 4 ÚPO Krakovany; Žádost na MAS Zálabí, z. s. – příspěvek MŠ Krakovany; Majetkoprávní vztahy - žádost V. Březiny; Usnesení č. 3/2015: Samostatné členství obce Krakovany v MAS Zálabí; Prodej parcely č. 308/2 v k. ú. Božec- J. Bílý; Nákup štěpkovače větví a vysavače listí.

Datum 2015-01-30
Velikost souboru 129.53 KB
Stáhnout 152

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 12. 2014

Rozpočet obce na rok 2015, plán účetních odpisů na rok 2015, rozpočtová změna č.4/2014; Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2014; Dodatek. č. 1/2015 ke smlouvě o odvozu odpadu; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Projektová dokumentace komunikace v „ Čížovské ulici „ cenová nabídka společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Roudnice n. L.; Rekonstrukce kurtu – žádost občanů o opětovné posouzení výběru povrchu; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanský kulturní zpravodaj - KZ1; Stavební parcely v obci; Výstavba cyklostezky Krakovany – Týnec; Vánoční balíčky pro důchodce; Kupní smlouva - CITROEN BERLINGO; Kupní smlouva - Škoda FELICIA VAN PLUS; Žádost o finanční příspěvek na telefonní služby - L. Kubíček; Odkoupení pozemku od L. Piskačové; Žádost o dotaci na výstavbu infrastruktury v ulici "Na Vrších„; 18. Povolení provozu VHP – CORONA CZ a.s.

Datum 2014-12-19
Jazyk  Česky
Velikost souboru 112.82 KB
Stáhnout 195

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 11. 2014

Schválení výstavby druhé etapy kanalizace Krakovany- Božec; Odměny a příplatky členů ZO; Prosakování hráze požárního haltýře - místní šetření; Odkoupení kurtu od SK Krakovany; Rekonstrukce kurtu včetně položení umělého trávníku; Školní kuchyně - nákup elektrického varného kotle; Umístění kontejnerů na tříděný odpad v dolní části obce; Neplatiči poplatku za svoz TKO; Hostinec U Rohlíčků – info; Záměr na prodej pozemku.

Datum 2014-11-27
Velikost souboru 153.7 KB
Stáhnout 169

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11. 11. 2014

Seznámení s rozpočtem obce na rok 2015; Inventarizace majetku obce za rok 2014; Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany; Záměr na výstavbu cyklostezky; Prosakování hráze požárního haltýře; Den seniorů; Různé.

Datum 2014-11-15
Jazyk  Česky
Velikost souboru 210.45 KB
Stáhnout 140

Zápis z veřejného zasedání ZO Krakovany ze dne 7. 11. 2014

Složení slibu členů nového ZO; Zpráva předsedy okrskové volební komise; Volba mandátové komise; Ověření platnosti volby členů ZO; Volba volební a návrhové komise; Volba starosty; Volba zástupce starosty; Volba výborů; Odměny a příplatky členů ZO.

Datum 2014-11-09
Jazyk  Česky
Velikost souboru 265.69 KB
Stáhnout 156