Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 30 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 24. 11. 2021

Usnesení č. 28/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 – O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; Usnesení č. 29/2021 – Kalkulace vodné, stočné na rok 2022; WITENDR s.r.o. – Příkazní smlouva - ČOV; WITENDR s.r.o. - Příkazní smlouva - komunikace; Návrh rozpočtu na rok 2022; Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025; Inventarizace majetku obce za rok 2021; Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany, Mikulášské závody; Usnesení č. 30/2021 – dotace MMR komunikace; Vánoční balíčky pro seniory; Žádost o finanční příspěvek chovatelé; Usnesení č. 31/2021 – MK Primstav dodatek č.3 k SoD; Kalkulace Ing. P. Ledvina; Nájemní smlouva na p.č. 1151 kú Krakovany; Ostatní.

Information
Datum 2021-12-13
Verze:
Velikost 113.9 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 312
Licence