Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 14

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20.11. 2019

Pronájem (pacht) parcela č. 64/8 a 891/1 kú Krakovany; Rozpočet na rok 2020; Dlouhodobý výhled rozpočtu 2021-2023; Havárie čerpací stanice – řepná skládka; Inventarizace majetku obce za rok 2019; Kupní smlouva – J. K., Týnec n. L.; Koše nejen pro psy; Smlouva o sdružených službách dodávky plynu; Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; Žádost o finanční příspěvek kynologové Mikulášské závody; Koncert v kostele; Vánoční balíčky pro seniory; Reklamace obsahu velkoobjemového a nebezpečného svozu; Usnesení č.16/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů; Usnesení č. 17/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o místním poplatku ze psů; Usnesení č. 18/2019 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Usnesení č. 19/2019 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020; Usnesení č. 20/2019 – Dodatek č.1 SOD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.; Plán financování a obnovy na období 2019-2028, Energie AG Kolín; Rozpočtová změna č. 5.

Information
Datum 2019-12-03
Verze:
Velikost 116.15 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 167
Licence