Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 13

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 10. 2019

Směnná smlouva Š. M., Božec čp. 8; Záměr na pronájem parcely 64/8 a 891/1 kú Krakovany; Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda; Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky; Výkup pozemku kú Krakovany parcela č. 858/2 část b, c – intenzifikace ČOV; Záměr na prodej pozemku č.858/5; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Seznámení s rozpočtem obce na rok 2020 a dlouhodobým výhledem rozpočtu 2021-2023; Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka; Den seniorů 11.1.2020; Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019; Pronájem nebytového prostoru Krakovany čp.250; Černohlávek oil - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje; Ing. P. – Nabídka na projekt Čížovská II.; Dodatek č.1 příkazní smlouva Ing. K.

Information
Datum 2019-10-31
Verze:
Velikost 105.93 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 153
Licence